Specialisaties

SPECIALISATIE

Arbeidsfysiotherapie

Gezonde en gemotiveerde werknemers, de wens van elke werkgever. Helaas vallen werknemers soms  uit. Werkdruk, arbeidsomstandigheden, werksfeer, spanningen of stress in de thuissituatie kunnen allemaal oorzaken zijn van gezondheidsklachten. Dat is natuurlijk vervelend voor werknemers, maar ook voor een werkgever. Arbeidsfysiotherapie kan helpen om deze problemen sneller op te sporen, de ernst te minimaliseren of zelfs op te lossen.

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten zijn deskundigen die bij bedrijven en organisaties systematisch onderzoek doen naar de inhoud van arbeid, de werkplekken en/of het (psycho)motorische gedrag van de werkende mens.

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie  is een specialisatie in de fysiotherapie die zich richt op werk gerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk zelf en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

Welke werkzaamheden verricht een arbeidsfysiotherapeut?

Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op de werk gerelateerde problematiek, maar ook op de werkrelevante problematiek. Er wordt door vragenlijsten een analyse gemaakt en er worden verschillende fysieke testen op locatie gedaan.  Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en samen met de werknemer doorlopen. Het hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op het werk.

Doelstellingen:
  • Ziekteverzuim zoveel mogelijk proberen te voorkomen/verminderen
  • Snelle en effectieve werkhervatting realiseren
  • Werkzaamheden te optimaliseren

Fysiozorg van Pamelen helpt actief mee om deze doelstellingen samen met de medewerkers, bedrijven en organisaties te bereiken. Onder andere door werkplekonderzoeken, ergonomisch adviezen, onderzoeken fysieke belasting, preventie en mogelijk trainingen.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie, maar toch vallen medewerkers regelmatig uit. Arbeidsomstandigheden, privé omstandigheden, blessures, werkdruk, werksfeer, conflicten, het kunnen allemaal oorzaken zijn van gezondheidsklachten. Dat is vervelend voor medewerkers, maar ook heel vervelend voor de werkgever, niet in de laatste plaats vanwege de financiële risico’s. Door de specialistische kennis en het innovatief vermogen zal een interventie van de bedrijfsfysiotherapeuten van Fysiozorg van Pamelen altijd leiden tot een optimale oplossing.

Overige specialisaties

Echografie
Diagnostisering en mensen de juiste hulp bij hun klachten…
Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie…
Revalidatie
Na een hartinfarct, hartoperatie of bij een hartaandoening…
Oedeemtherapie
Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie die…
Shockwave therapie
Diagnostisering en mensen de juiste hulp bij hun klachten…
Dry needling
Dry needling  is een behandelmethode van de fysiotherapeut die effectief…
Fysiotherapie aan-huis
Bent u slecht ter been? Bent u niet in staat om naar naar onze praktijk te komen, maar heeft u wel behoefte aan fysiotherapie…
Orofaciale (kaak) therapie
Het kauwstelsel bestaat grofweg uit de kauwspieren, het kaakgewricht en het gebit…
Mulligan therapie
Het Mulligan-concept is een mobilisatietechniek, een vorm van manuele therapie met zachte pijnloze technieken…
Osteopathie
Osteopathie is een manuele geneeskunst. Tijdens een behandeling worden dus alleen de handen gebruikt…
× Neem contact met ons op via Whatsapp